Openingsuren secretariaat 2018-2019


Open op maandag en dinsdag

Extra open op:

September:  wo 5, do 6, wo 12, do 13, wo 19, do 27

Oktober: wo 3, do 11, wo 17, do 25

November: do 8, wo 14, do 22, wo 28

December do 6, wo 12, do 20

Januari: wo 9, do 17, wo 23, do 31

Februari: wo 6, do 14, wo 20, do 28

Maart: do 14, wo 20, do 28

April: wo 3, do 25

Mei: do 9, wo 15, do 23, wo 29

Juni: do 6, wo 12, do 20, wo 26