Ik leer Nederlands!

Lessen Nederlands voor jongeren

Welkom in Het Taalbad

OKAN-klassen in Oostende

De OKAN-afdeling van Het Taalbad te Oostende is een initiatief van het Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat?

OKAN staat voor “OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers”. Bij ons krijgen de OKAN – leerlingen gedurende een schooljaar  intensief les in de Nederlandse taal. Na dit jaar stromen zij door naar het regulier onderwijs naar een studierichting die het best bij hen past. Naast het inzetten op de taalcompetenties wordt het bevorderen van het welbevinden en de maatschappelijke integratie sterk benadrukt.


Wie?

Om je te kunnen inschrijven in een OKAN – richting moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

● Je bent een “nieuwkomer”, je woont dus maximaal 1 jaar in België.

● Je bent minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar op 31 december van het schooljaar.

● Nederlands mag niet je moedertaal zijn.

● Je kan nog onvoldoende Nederlands om op voldoende wijze de lessen te volgen.

● Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.Waar?

Onze OKAN – lessen gaan door op het GO! Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene

Steensedijk 495

8400 Oostende

Tel: 059 50 52 61

E-mail: info@okanaanzee.be  (Sacha Van Gavere)Lessen

Het lessenpakket bevat 28 uren.

Hiervan zijn er:

24 uren voorzien voor Nederlandse les.

2 uren voorzien voor Lichamelijke Opvoeding.

2 uren voorzien voor levensbeschouwelijke vakken (katholieke, protestantse, orthodoxe, islamitische godsdienst of niet confessionele zedenleer).

De lessen L.O. en godsdienst/zedenleer zullen meegevolgd worden met de klassen van het regulier onderwijs.Aanmelden / inschrijven

Leerlingen kunnen zich steeds aanmelden via:

Tel: 059 50 52 61 (tijdens de schooluren)

E-mail: info@okanaanzee.be

Je mag ook steeds langskomen op school om je aan te melden. Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor de inschrijving.Weblinks

www.okanaanzee.be

www.pegasusoostende.be

www.hettaalbad.be  

Onthaalonderwijs


MSKA Rpeselare

Nederlands voor jongeren