Cursussen Nederlands

Kies een cursus / Choose a course:

Nederlands leren in Oostende


Wil je Nederlands leren in Oostende?

Dat kan!

Er zijn lessen 's morgens, 's namiddags en 's avonds.


MSKA Rpeselare

Ik leer Nederlands!

Lessen Nederlands voor volwassenen

Welkom in Het Taalbad

ONLINE CURSUS

Deze cursus organiseren wij online. U volgt de lessen via Smartschool, op momenten die voor u best passen. U bekijkt videos en maakt digitale oefeningen in leerpaden. U krijgt feedback van de leraar. In elk leerpad hebt u ook op afspraak een videogesprek met uw leraar. Er zijn slechts 2 collectieve lessen.


3.1@home (Vantage mondeling 120 LT)     

online studeren     

Info en zich inschrijven...


3.2@home (Vantage schriftelijk 120 LT)     

online studeren     

Info en zich inschrijven...
PROGRAMMA

Je kunt informatie begrijpen uit moeilijke teksten, complexe instructies en handleidingen …

Je begrijpt een genuanceerde mening en kunt je eigen mening weergeven.

Je kunt ervaringen of belevingen vragen of geven. Je kunt al correcter Nederlands spreken met moeilijkere zinnen.

Europees Referentiekader B2INSCHRIJVINGSGELD

U betaalt 0,6 euro per lestijd. Een cursus van 120 of 180 lestijden kost 72 euro. Een cursus van 80 lestijden kost 48 euro. Een cursus van 60LT of 90LT kost 36 euro. Soms is de inschrijving gratis of goedkoper: meer info...LESMATERIAAL

Online cursus: 8 euro (1x/jaar) + 3,5 euro

Open module 20LT: 3 euro


Aanbod steeds onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen en wijzigingen.

Modules 3.1/3.2 (B2 - Vantage)

Frans of Engels leren?

Er zijn ook cursussen Engels en Frans in Oostende.

Lees meer...

Vragen over je studietraject?

Stuur een mailtje naar onze trajectbegeleiders...