Openingsuren secretariaat 2017-2018


Open op maandag en dinsdag

Extra open op:

September:  wo 6, do 7, wo 13, do 14, do 21, wo 27

Oktober: do 5, wo 11, do 19, wo 25

November: wo 8, do 16, wo 22, do 30

December: wo 6, do 14, wo 20,

Januari: do 11, wo 17, wo 24, do 25, wo 31

Februari: do 8, do 22, wo 28

Maart: do 8, wo 14, do 22, wo 28

April: do 19, wo 25

Mei: do 3, wo 9, do 17, wo 23, do  31

Juni: wo 6, do 14, wo 20, do 28