Welkom in Het Taalbad

Nederlands voor jongeren

OKAN-klassen in Menen

De OKAN-afdeling van Het Taalbad te Menen is een initiatief van de Grenslandscholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat?

Het onthaaljaar richt zich tot leerlingen die in België zijn aangekomen en die nog niet genoeg Nederlands begrijpen om naar school te kunnen gaan. Het leerprogramma is dan ook sterk gericht op het aanleren van het Nederlands en op sociale integratie. De leerling krijgt een echt “taalbad” in een normale leeromgeving. Na het onthaaljaar moeten de leerlingen in staat zijn om in het secundair onderwijs de lessen met succes te volgen.

Waar?

De lessen vinden plaats in Het Taalbad.

OKAN Menen

Grenslandscholen - Vander Merschplein 54 - 8930 Menen

056 51 14 55 - www.grenslandscholen.be

Directeur: Sandra Vandendriessche

OKAN-coördinator: Kathleen Vandamme

Bel ons

Lessen

22 uren per week

Nederlands

Basiscursus Nederlands

Uitbreiding met functionele kennis

Biologie - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Wiskunde

Techniek - ICT - ....

2 uren per week

levensbeschouwing

lichamelijke opvoeding

plastische opvoeding

Frans (gevorderde leerlingen)

Engels (gevorderde leerlingen)

De leerlingen volgen 24 uur les per week, waarvan heel wat uren Nederlands. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

Wie?

Je bent minimum twaalf en nog geen achttien jaar oud op 31 december van het lopende schooljaar. Je woont maximum één jaar in België.

Nederlands is niet je moedertaal.

Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in het gewone onderwijs te volgen.

Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven (juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.